MUZEUM WIDZIALNE

II NAGRODA  

Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego
Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie

za wydawnictw 
Relacja Warszawa – Zakopane
Realizacja: Studio Fontarte: Magdalena Frankowska, Artur Frankowski

Na katalog wystawy „Relacja Warszawa – Zakopane” składa się bogaty materiał ilustracyjny, któremu towarzyszą teksty Katarzyny Kucharskiej- Hornung i Julity Dembowskiej. Kuratorki przybliżają historię niemal dwustu dzieł prezentowanych w Muzeum Rzeźby w Królikarni (23.04– 6.07.2017). Zdjęcia okazów geologicznych, przedmiotów użytkowych, rzeźb oraz reprodukcje obrazów, grafik, plakatów, fotografii i projektów architektonicznych łączą się w wizualną opowieść o twórcach, którzy z powodu swojej profesji, pasji lub upodobań towarzyskich krążyli
między Warszawą a Zakopanem.


Największe wyzwanie stanowiło harmonijne połączenie wielu wątków wystawy z reprodukcjami dzieł różniących się od siebie niemal wszystkim: czasem powstania, skalą, materiałem i techniką wykonania, tak, aby żadne z nich nie dominowało nad pozostałymi, a czytelnik nie został przytłoczony ich wielością. Klarowny efekt udało się uzyskać dzięki dużym reprodukcjom, zestawionych w taki sposób, żeby pozostawić pomiędzy nimi światło i wolną przestrzeń. Dzięki zdjęciom wykonanym przez Bartosza Górkę, trójwymiarowe obiekty – pokazane w kilku ujęciach – zachowały na kartach katalogu przestrzenny charakter i dynamikę form. Autorski krój pisma zaprojektowany przez Fontarte, zastosowany na okładce i w tytułach rozdziałów, oddaje ducha artystycznych poszukiwań łączących inspirację kulturą ludową i nowoczesną formę. Okładka katalogu powstała w stylistyce kolażu, który zachowując monochromatyczną, zrównoważoną kolorystykę, w atrakcyjny dla szerokiej publiczności sposób, zestawia ikoniczne wizerunki związane z Warszawą i Zakopanem.

Katalog pozwala widzowi wystawy zgłębić fenomen kultury zakopiańskiej i jej wpływ na kulturę ogólnopolską. Rozdziały publikacji poprzedzone wstępami odpowiadają przestrzennemu rozplanowaniu ekspozycji w Królikarni i porządkują obszerny materiał historyczny i wizualny.

COOKIES

Korzystając z serwisu internetowego Muzeum Widzialne wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Pliki cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej.
Polityka prywatności