MUZEUM WIDZIALNE

Identyfikacja muzem - II nagroda
Muzeum Architektury we Wrocławiu za nowy system identyfikacji wizerunkowej i kierunkowej w Muzeum Architektury we Wrocławiu

Nowy system identyfikacji wizerun- kowej i kierunkowej Muzeum Archi- tektury we Wrocławiu to realizowana w dwóch etapach koncepcja autor- stwa grafika Mariana Misiaka oraz architekta Piotra Zybury i pracowni Arch_it.

Pierwsza część projektu iden- tyfikacji prowadzona była jednocześnie z przebudową wnętrz muzeum, która trwała od kwietnia do lipca 2014 roku. Prosty i klarowny system identy- fikacji wizualnej i kierunkowej stanowi integralną i synergiczną część rozwią- zań architektonicznych." Nowy system scala estetycznie różne obszary muzeum i wprowadza wy- raźne powiązania pomiędzy salami wystawienniczymi.

Najważniejszymi elementami czarno-białej identyfikacji kierunkowej są: przeskalowany, syntetycznie ujęty plan muzeum, umieszczony w konwencji infografiki w holu wejściowym, oraz oszczędne w swojej formie piktogramy zamieszczone na pionowych totemach w przestrzeni budynku. Charakterystyczna dla identyfikacji jest nowa aranżacja logotypu instytucji, zaprojektowanego w 1965 roku przez Tadeusza Ciałowicza. Dla podkreślania ciągłości wieloletniej tradycji muzeum znak graficzny nie został zmieniony, ale logo zyskało nową oprawę przez dodanie dwujęzycznej nazwy instytucji.

Drugi etap projektowania nowego systemu identyfikacji był związany z obchodzonym w 2015 roku jubileuszem 50-lecia muzeum i ściśle powiązany z działaniami podjętymi we wnętrzu budynku. Nowa, złoto-czarna szata graficzna druków i znaków firmowych oraz narzędzi internetowych autorstwa Mariana Misiaka obejmowała jubileuszowy wariant logotypu, papier firmowy, dwa formaty kopert firmowych, pieczątkę firmową oraz stopkę mailową. Kontynuacją nowego systemu identyfikacji był projekt graficzny druków okolicznościowych przygotowanych z okazji jubileuszu instytucji – zaproszenia i folderu.

Wykonawca

projekt: Marian Misiak & ARCH_IT;
wykonanie: Kolektyf

COOKIES

Korzystając z serwisu internetowego Muzeum Widzialne wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Pliki cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej.
Polityka prywatności