MUZEUM WIDZIALNE

Akcję „Żonkile” realizowano po raz dziewiąty, ale potrzebowała ona nowego otwarcia ze względu na pandemię i znany już odbiorcom schemat działań komunikacyjno-marketingowych (Ambasadorzy + żonkile wręczane przechodniom).

Aby zwiększyć świadomość dobrze rozpoznawalnej akcji
i dotrzeć do nowych odbiorców należało dodać emocje, które równocześnie nie trywializowałyby jej przesłania. Chcieliśmy także zuniwersalizować przekaz, z którym odbiorcy mogli się utożsamić. Postanowiliśmy nadać po raz pierwszy temat przewodni – „Kobiety” – i na tym oprzeć kampanię. Przełamywaliśmy dominujący schemat narracji historycznej, w której bohaterami są najczęściej mężczyźni lub kobiety „walczące jak mężczyźni”.

Chcieliśmy poruszyć także tych mieszkańców, którzy uważali dotąd, że powstanie w getcie „nie było ich powstaniem”. Historia powstania, które wybuchło,
by ocalić człowieczeństwo w nieludzkich czasach, opowiedziana została z perspektywy kobiet, skupiliśmy się na sylwetkach powstanek. Nie zrezygnowaliśmy ze zdjęć i zaangażowaliśmy Ambasadorki i Ambasadorów Akcji „Żonkile”.

Podjęliśmy także działania promocyjne, które umożliwiły jak największe dotarcie zarówno z samą informacją o akcji, jak i z możliwością otrzymania żonkila (stu stałych wolontariuszy Muzeum, którzy rozdawali w reżimie sanitarnym żonkile). Po raz pierwszy ustawiliśmy w Warszawie pięć żonkilomatów, w gazetach rozdawaliśmy naklejki z żonkilami. Żonkile nosili prezenterzy stacji telewizyjnych. Zachęcaliśmy do przypinania wirtualnego żonkila poprzez udostępnianie naszej grafiki w mediach społecznościowych.


Łączne dotarcie medialne – 61 486 813 odbiorców /
7 175 878 PLN AVE / 2079 materiałów.
Zasięg organiczny FB: 819 744 / liczba reakcji: 42 770.
Liczba sesji na polin.pl: 84 993.
Dział Komunikacji: Emilia Rzeźnicka, Justyna Gill-Maćkiewicz, Michał Kulisiewicz, Marlena Bogusz, Żaneta Czyżniewska

Dział Edukacji: Zofia Bojańczyk, Maria Bliźniak, Alicja Nawracaj, Dorota Siarkowska, Maria Alster, Marta Sarnowska, Hanna Kłoszewska

Wykonawca: Zespół Działu Komunikacji Muzeum POLIN
Zleceniodawca: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

COOKIES

Korzystając z serwisu internetowego Muzeum Widzialne wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Pliki cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej.
Polityka prywatności