MUZEUM WIDZIALNE

Karta zgłoszeniowa

Pobierz:
Karta zgłoszeniowa

Na zgłoszenie w konkursie składają się karta zgłoszenowa + prezentacja projektu. Dokumenty nalezy przygotować w pdf i przesłać na adres konkursu muzeumwidzialne@nimoz.pl 

________________________________ Wybrane informacje

KATEGORIE KONKURSOWE I DATY WDROŻENIA PROJEKTÓW

Kategoria A - identyfikacja muzeum

(ocenie podlegają wdrożone identyfikacje wizualne muzeów: logo, system informacji wewnątrz i na zewnątrz muzeum, w tym oznakowanie wystaw stałych, projekty druków firmowych, informacyjnych, materiałów edukacyjnych etc.)

Identyfikacja powinna zostać wdrożona w okresie 2 października 2017 roku (zakończenie naboru zgłoszeń poprzedniej edycji Przeglądu) do 30 września 2019 roku.

 

Kategoria B - identyfikacja wystaw czasowych

(ocenie podlegają opracowane przez muzeum na potrzeby wystaw czasowych systemy identyfikacji wizualnej m.in.: projekty plakatów, folderów, tablic informacyjnych w przestrzeni wystawienniczej etc.)

Identyfikacja powinna zostać wdrożona w okresie 2 października 2017 roku (zakończenie naboru zgłoszeń poprzedniej edycji Przeglądu) do 30 września 2019 roku.

 

Kategoria C - wydawnictwa książkowe

(ocenie podlega projekt graficzny i  jakość wydania pozycji książkowych)

Książka powinna trafić do rąk czytelników w okresie 2 października 2017 roku (zakończenie naboru zgłoszeń poprzedniej edycji Przeglądu) do 30 września 2019 roku.

 

Kategoria D - grafika strony internetowej 

(ocenie podlega projekt graficzny i funkcjonalność strony internetowej muzeum)

Uruchomienie strony internetowej powinno nastąpić w okresie  2 października 2017 roku (zakończenie naboru zgłoszeń poprzedniej edycji Przeglądu) do 30 września 2019 roku.

 

Kategoria E - kampanie promocyjno-marketingowe  

(ocenie podlegają zrealizowane przez muzeum kampanie promocyjno-marketingowe, których celem jest promocja muzeum, wystaw, projektów edukacyjnych (stałych lub czasowych).

Przeprowadzenie kampanii powinno nastąpić w okresie  2 października 2017 roku (zakończenie naboru zgłoszeń poprzedniej edycji Przeglądu) do 30 września 2019 roku lub jej zakończenie powinno nastąpić do 30 września 2019 roku. .

 

Kategoria F – zarządzanie profilami społecznościowymi

(ocenie podlega strategia i zarządzanie profilami społecznościowymi muzeum)

Ocenie podlega sposób realizowanej polityki informacyjnej i budowania wizerunku za pośrednictwem mediów społecznościowych w przedziale czasu 2 października 2017 roku (zakończenie naboru zgłoszeń poprzedniej edycji Przeglądu) do 30 września 2019 roku.

  • W konkursie mogą uczestniczyć: muzea, studia graficzne wdrożonych przez muzea projektów, agencje reklamowe, indywidualni graficy. Każdy uczestnik Przeglądu może zgłosić dowolną liczbę projektów w każdej z kategorii.
  • Komplet dokumentacji zgłoszeniowej obejmuje:
wypełnioną kartę zgłoszeniową
prezentację projektu (format pdf)
w przypadku kategorii C obowiązuje przesłanie zgłaszanej publikacji na adres organizatora.
  • Sposób i układ prezentacji zgłaszanego projektu, z zastrzeżeniem wymogów określonych w niniejszym regulaminie, pozostaje do decyzji zgłaszającego. Prezentacja nie może przekraczać 35 MB.

COOKIES

Korzystając z serwisu internetowego Muzeum Widzialne wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Pliki cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej.
Polityka prywatności