MUZEUM WIDZIALNE

Kreowanie marki i skuteczne budowanie wizerunku muzeum – jak i od czego zacząć?

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie kreowania marki i pozytywnego wizerunku muzeum. Czy warto to robić? W jaki sposób? I od czego zacząć? Zaprezentowanie uczestnikom narzędzi, jakimi dysponują, chcąc budować wizerunek i świadomość swojej marki.

Wyróżniliśmy następujące korzyści dla uczestników:

Uczestnicy mieli możliwość poznania i rozwinięcia umiejętności praktycznego stosowania zasad marketingu (rozumianego jako tworzenie i promocja oczekiwanego wizerunku). Zdobyli świadomość tego, czym jest ich marka, na czym polega proces jej budowania i w jaki sposób przekłada się ów proces na funkcjonowanie instytucji. Otrzymali praktyczne wskazówki, w jaki sposób tworzyć strategie marki, wyróżniać się na tle innych instytucji, czerpać z posiadanych zasobów i komunikować się z odbiorcami. Dowiedzieli się, na czym polega tworzenie stałych relacji z publicznością i kształtowanie wizerunku muzeum jako miejsca nie tylko prezentacji wystaw, ale głównie przyjaznej i otwartej przestrzeni, do której chce się wracać i z którą kontakt przynosi wiele indywidulanych korzyści.

Uczestnicy szkolenia:

Ze względu na warsztatową formę szkolenia, która jest najbardziej efektywna, grupa liczyła 14 osób.

Forma szkolenia:

Szkolenie miało formę warsztatów, podczas których wiedza była przekazywana uczestnikom w praktyczny sposób. Każdy z uczestników tworzył markę swojej instytucji, jej strategie i plan wdrożenia tych działań. W ostatni dzień nastąpiła współpraca i wymiana doświadczeń między uczestnikami szkolenia.

Metodologia szkolenia:

Szkolenie miało formę warsztatową. Ponad 80% treningu to ćwiczenia praktyczne gwarantujące opanowanie umiejętności w danym zakresie tematycznym. Służy temu wykorzystanie gier i scenek symulacyjnych, studium przypadku, pracy w podgrupach, zadań indywidualnych dla uczestników, dyskusje nad konkretnymi problemami, burze mózgów oraz symulacje trudnych rozmów z pracownikami. Podczas szkolenia uczestnicy uczyli się i pracowali na własnych sytuacjach związanych z własną instytucją.

Prowadzący:   Karolina Rozwadowska – Psycholog Przedsiębiorczości i Zarządzania a także certyfikowany Trener, Coachem Biznesu EQA EMCC oraz Master & Team Coachem EQA EMCC. Absolwentka Akademii psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Jacka Santorskiego na Politechnice Warszawskiej.

Szkolenie odbyło się w 2015 roku w siedzibie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

COOKIES

Korzystając z serwisu internetowego Muzeum Widzialne wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Pliki cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej.
Polityka prywatności