MUZEUM WIDZIALNE

Zarządzanie marką muzeum

Celem szkolenia było

Wyróżniliśmy następujące korzyści dla uczestników:

Uczestnicy mieli możliwość

 

Uczestnicy szkolenia:

Ze względu na warsztatową formę szkolenia, która jest najbardziej efektywna, grupa liczyła 14 osób.

Forma szkolenia:

Szkolenie miało formę warsztatów, gdzie wiedza była przekazywana uczestnikom w praktyczny sposób. Każdy z uczestników tworzył markę swojej instytucji, jej strategie i plan wdrożenia tych działań. W ostatni dzień nastąpiła współpraca i wymiana doświadczeń między uczestnikami szkolenia.

Metodologia szkolenia:

Szkolenie miało formę warsztatową. Ponad 80% treningu to ćwiczenia praktyczne gwarantujące opanowanie umiejętności w danym zakresie tematycznym. Służy temu wykorzystanie: gier i scenek symulacyjnych, studium przypadku, pracy w podgrupach, zadań indywidualnych dla uczestników, dyskusje nad konkretnymi problemami, burze mózgów oraz symulacje trudnych rozmów z pracownikami. Podczas szkolenia uczestnicy uczyli się i pracowali na własnych sytuacjach związanych z własną instytucją.

Prowadzący:  

Prof. dr hab. Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk, Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH w Warszawie

dr Teresa Magdalena  Dudzik, Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH w Warszawie

Anna Światłowska / Muzeum Warszawy

Angelika Gromotka / Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej

Andrzej Gieraszewski / Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Szkolenie odbyło się w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Muzeum Warszawy 

COOKIES

Korzystając z serwisu internetowego Muzeum Widzialne wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Pliki cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej.
Polityka prywatności