MUZEUM WIDZIALNE

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłasza nabór projektów do III edycji Przeglądu Muzeum Widzialne! 

Do tegorocznego Przeglądu mogą być zgłaszane projekty graficzne oraz kampanie promocyjno-marketingowe, które zostały wdrożone przez muzea w okresie od 1 listopada 2015 roku (dzień zakończenia naboru zgłoszeń do poprzedniej edycji konkursu) do 30 września 2017 roku.

Przegląd obejmuje pięć kategorii konkursowych: 

Kategoria A - identyfikacja muzeum – ocenie podlegają wdrożone identyfikacje wizualne muzeów: logo, system informacji wewnątrz i na zewnątrz muzeum, w tym oznakowanie wystaw stałych, projekty druków firmowych, informacyjnych, materiałów edukacyjnych etc.

Kategoria B - identyfikacja wystaw czasowych – ocenie podlegają opracowane przez muzeum na potrzeby wystaw czasowych systemy identyfikacji wizualnej m.in.: projekty plakatów, folderów, tablic informacyjnych w przestrzeni wystawienniczej etc.

Kategoria C - wydawnictwa książkowe lub multimedialne – ocenie podlega projekt graficzny i  jakość wydania pozycji książkowych lub multimedialnych.

Kategoria D - grafika strony internetowej – ocenie podlega projekt graficzny i funkcjonalność strony internetowej.

Kategoria E - kampanie promocyjno-marketingowe – ocenie podlegają zrealizowane przez muzeum kampanie promocyjno-marketingowe, których celem jest promocja muzeum lub wybranych wystaw (stałych lub czasowych).  Zgłoszenie w tej kategorii powinno prezentować poszczególne etapy kampanii w tym: wyznaczenie celów kampanii (co chciano osiągnąć poprzez kampanię); identyfikację grup docelowych (do kogo kierowano działania); wybór kanałów komunikacji (np. reklamy prasowe, reklamy w mediach elektronicznych, ulotki, profile społecznościowe etc.; promocyjne wydarzenia towarzyszące (np. koncerty, pokazy, warsztaty, projekcje etc); osiągnięte efekty (określenie skuteczności działań np. poprzez frekwencję, zainteresowanie mediów, etc.).

Zwycięskie projekty zostaną pokazane na wystawie laureatów w jednym z warszawskich muzeów. Otwarcie wystawy będzie towarzyszyć gali wręczenia nagród.

Wszystkie zgłoszenia zostaną po zamknięciu konkursu zaprezentowane na stronie Muzeum Widzialne!

Prawo zgłoszenia projektów w ramach każdej z kategorii mają muzea, autorzy (studia graficzne i graficy) wdrożonych przez muzea projektów, agencje reklamowe. Każdy uczestnik Przeglądu może zgłosić dowolną liczbę projektów w każdej z kategorii.

Komplet dokumentacji zgłoszeniowej obejmuje wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz prezentację projektu. Materiały należy przygotować w formcie pdf. Wyjątkiem są zgłoszenia pyblikacji (kat. C), które należy przesłać pocztą na adres Instytutu z dopiskiem Przegląd Muzeum Widzialne. Układ i zakres prezentacji zależy od zgłaszającego. Prezentacja projektu nie może jednak przekraczać 35 MB.

Kartę zgłoszeniową oraz prezentację należy przesłać na adres: muzeumwidzialne@nimoz.pl

Partnerem merytorycznym Przeglądu Muzeum Widzialne jest Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej. 

Na zgłoszenia czekamy do dnia 30 września 2017 roku.


Regulamin III edycji Przeglądu Muzeum Widzialne

Skład jury III edycji Przeglądu Muzeum Widzialne 

Karta zgłoszeniowa

Kontakt

COOKIES

Korzystając z serwisu internetowego Muzeum Widzialne wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Pliki cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej.
Polityka prywatności